מחיצת חוטים במקום קירות משעממים

במקום קיר גבס שיתחום את איזור הקבלה, מתחנו קיר עשוי כולו חוטים. הצבע נלקח מלוגו החברה ומופיע רבות בעיצוב החלל. הזוויות בהן נמשכו החוטים יוצרים משולשים שמופיעים גם הם רבות בעיצוב כנגזרת ללוגו החברה. טכניקה: חיבור בסיסים בזוית לרצפה ולתקרה, השחלת חוטים דרך תופסנים