אומנות גבוהה במיוחד

קיר גרם המדרגות בדופלקס בתל מונד זכה לאומנות צהובה ומשמחת בגובה של 5 מ

הכוללת קורות צבעוניות ופס על הקיר